Thursday, 1 July 2010

En felles møteplass for barnehagene i Katwe
I mai hadde vi et møte for alle barnehagene i Katwe om anerkjennelse av barn. Flere av lærerne ytret ønske om å lage en komite for alle barnehagene slik at de kan dele ideer og erfaringer, diskutere og løse problemer sammen. Vi tok tak i denne ideen og arrangerte et møte med en representant fra hver barnehage. Alle kom, noen til norsk tid og noen til afrikansk tid. Men møtet gikk veldig bra og vi fikk laget en komite som jeg tror kommer til å fungere. Den består av fem personer i styret og fire medlemmer. Det første møtet blir i august. Da skal vi diskutere ulike undervisningsmetoder og utfordringer vi møter i hverdagen.

En urettferdig hverdag
Det er ikke lett å være lærer i Katwe. De arbeider hardt, de har altfor mange barn per voksen og de får luselønn. Som utdannet førskolelærer tjener man ca.180 norske kroner i måneden. Enkelte tjener til og med mindre. Dette er akkurat nok til å klare seg hvis man disponerer pengene riktig. Problemet er at de ikke alltid får de pengene de skal fordi skolen rett og slett ikke har pengene. Private barnehager og skoler må klare seg helt selv. De krever derfor en liten sum med penger fra foreldre og foresatte hver termin slik at det skal gå rundt. Nesten alt går til å lønne lærerne, og så fort det blir andre utgifter kommer problemene. Mange foreldre og foresatte har ikke råd til å betale. Det gjør at barnehagene har få ressurser og lærerne må være kreative. En av utfordringene flere av barnehagene og skolene møter er å beholde lærerne. Dette har selvsagt mye med lønn å gjøre. Men hvor skal de hente penger for å gi høyere lønn?

Her om dagen satt jeg og Kine ute å drakk en kaffekopp. En av naboguttene som går i 3.klasse kom bort. Vi spurte hvorfor han ikke var på skolen og han svarte at foreldrene ikke hadde betalt skolepenger for han, så han hadde blitt sendt hjem med beskjeden om at han ikke trengte å komme tilbake før han hadde med skolepenger. Dette er bare et av mange slike tilfeller. Det er dårlige tider i Katwe. Dette kommer av mye regn, som ødelegger saltproduksjonen, en av de viktigste inntektskildene. Mange familier har også mange barn, og det er dyrt å få alle på skole. Vi føler oss av og til litt hjelpesløse. Det koster 30 norske kroner for et barn per termin. Det er ingenting for oss. Problemet er at det er så utrolig mange barn som ikke får betalt skolepenger. Hvis vi hjelper en, blir det fort urettferdig. Og vi har ikke mulighet til å hjelpe alle.

Ikke bare har barn foreldre med dårlig råd. Flere barn har faktisk ikke foreldre i det hele tatt. Det er mange foreldreløse barn i Katwe. Men alle har et sted å bo. Besteforeldre, tanter og onkler og andre tar seg av barna som har mistet foreldrene sine. Heldigvis er det skoler i Katwe som lar foreldreløse barn gå på skolen uten å betale. Bare på den ene skolen er det 58 foreldreløse barn denne terminen.

Barnehjemmet
Barnehjemmet jobbes fortsatt med. Det har stått stille en stund, men nå er arbeiderne igang igjen. Vinduer og dørkarmer er på plass, latrinen med do og bad er snart ferdig og kjøkkenet skal bygges fortløpende. Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til barnehjemmet. Det hjelper! Vi går en spennende tid i møte. Det skal velges ut seks barn som skal få bo på barnehjemmet. Dere kan lese mer om barnehjemmet her:

http://katwerebarnehjem.blogspot.com/2010/05/re-kommune-har-i-tretten-ar-hatt-nr.html


Ingrid

No comments: