Sunday, 11 March 2012


Med slør bak forhenget.


Vi opplever å bli inkludert i alle deler av samfunnet i Katwe, og i dag ble vi invitert til fredagsbønn i moskeen. Vi opplevde stor gjestfrihet, og de viste oss hvordan vi skulle vaske oss og oppføre oss før vi gikk inn i moskeen. Opplevelsen ble riktignok en tankevekker, kanskje spesielt siden den kom dagen etter kvinnedagen. Kvinnene var nemlig henvist til et rom med egen inngang bak i moskeen. Dette var et lite og udekorert rom, og i døråpningen hang et forheng som avslørte litt  av det som skjedde på den andre siden hver gang vinden tok tak i det. Vi hørte imamen snakke på det lokale språket i en time, kun avbrutt av korte sekvenser med bønn. Som kvinner føltes det nedverdigende å bli ”tilsidesatt” på denne måten. Vi visste at det fungerer slik i en moské, men følelsen av å bli hensatt til å sitte bak et forheng ble likevel ganske overveldende. Vi spør oss hva de muslimske kvinnene i Katwe føler i forhold til dette.  

Miriam og Anne Maria.

No comments: