Thursday, 31 May 2012

Dataundervisning på Quran!

Slik ser det gjerne ut på slutten av hver time. Elevene flokker seg rundt PCene, og vil helst ikke gå til neste time.


Katwe Quran er foreløpig den eneste skolen i Katwe med elektrisitet. Skolen har også en stasjonær PC, som noen av lærerne bruker. Jeg har jobbet med å undervise 6. og 7. klasse i dataopplæring. Vi har vært så heldig å få låne to PC'er fra Svends Internet café, i tillegg til at Miiro har hjulpet meg med undervisningen. To av lærerne ved skolen (Bright og Rajab, tidligere FK-deltakere), har også lånt ut sine PC'er i undervisningstiden og jeg har tatt med min. Dermed har vi hatt seks PC'er å bruke i undervisningen. Ettersom det foreløpig kun er elektrisitet i biblioteket til skolen, har dette blitt brukt som klasserom. Det er det minste bygget på skolen og det har blitt trangt med ca. 30 elver i hver klasse, men det synes ikke elevene å gjøre noe av.


 Det blir ikke så mye tid for hver enkelt elev når det er 6 PCer å bruke og ca. 30 elever. Men elevene er takknemlige for den tiden de får, og er ivrige etter å lære.
Dette er biblioteket, rommet vi bruker til dataopplæringen.

Elevene har også fått noe opplæring i å bruke internett. Miiro, på internettkafeén lot elevene få komme en dag på kafeén og bruke internett. De søkte på presidenten i Uganda og synes det var stas da de så bilde av Museveni komme opp på skjermen.


Det har vært artig å se utviklingen til elevene, og flere av de begynner nå å bli ganske flinke.

Anne Maria.

Wednesday, 2 May 2012

Avissuksess for secondary


Katwe secondary school har nå tatt skoleavisprosjektet sitt ett steg videre og vil prøve å gi ut en avis til innbyggerne i Katwe annen hver uke.


Folk i lokalsamfunnet er veldig interessert i hva vi har skrevet om i avisen, og studentene tar seg god tid til å forklare.
De siste to og en halv ukene har medlemmene i skoleavisprosjektet ”Fair Pen” møttes hver ettermiddag og kveld. Vi har produsert 6 dataskrevne A4-sider om ”wildlife and tourism”. Avisen er vanligvis håndskreven, men denne gangen har vi skrevet på data siden datakunnskapen er lik null for de fleste studentene. Vi har laget lay-outen i Word, slik at vi har kunnet printe det og kopiere opp 100 eksemplarer. Jeg synes produktet ble veldig flott, og folk skryter veldig av avisen når vi går rundt og selger. De oppmuntrer oss til å fortsette og lage avis, og lover å kjøpe dersom vi gjør det. Vi skal nå kopiere opp 50 aviser til, og har stor tro på at det er marked for det.

Sponsing
Mange av studentene skriver på data for første gang.
1000 shilling per avis er riktignok litt mye å betale for en del av innbyggerne i Katwe. Vi snakker om å selge annonser for å kunne redusere prisen, og både turistkontoret og Town council har ytret ønske om å sponse kopiering av avisen. Vi skal ha møte med begge for å se hvem som har best forståelse for pressens uavhengighet. Vi vil ikke under noen omstendighet la oss kjøpe til taushet. Studentene har ytret ønske om å gi ut avis hver uke, men jeg synes det er litt ofte nå i starten fordi de trenger mye veiledning både journalistisk og med data. Vi snakker foreløpig om annen hver uke. Tips til saker strømmer inn, så dette er veldig spennende!

Pilotprosjekt i Uganda
Denne jenta tok mot til seg og intervjuet både politiet og lederen
som kontrollerer fisking i Lake Edward etter et beslag av ulovlig
fisk. Mange studenter frykter politiet, men forhåpentligvis kan
dette gi dem mer selvtillit.
De siste par årene har Katwe secondary school deltatt i et nasjonalt skoleavis prosjekt kalt ”Fair Pen”. De har laget en skoleavis hvert semester som blir skrevet for hånd og dekorert med tegninger. I alt 40 skoler i Uganda er en del av dette pilotprosjektet, som er finanisert av en Nederlandsk organisasjon. Målet er å gi mer selvtillitt og stimulere kritisk tenkning bland de unge i utviklingsland. Dersom prosjektet lykkes her i Uganda, vil det bli videreført til andre utviklingsland. Jeg hadde et møte med representanter fra hovedkontoret da vi var i Kampala tidligere denne måneden, og jeg har stor tro på dette prosjektet.
Selvstendig tenkning
Elevene ser ut til å storkose seg når de skriver.
Skolene her i Katwe er tradisjonelle ”puggeskoler”der elevene repeterer etter læreren. Problemløsningsoppgaver og samarbeid er fremmedord, og det krever derfor mye forklaring og oppmuntring når man vil sette dem i gang med denne typen oppgaver. Jeg tror at ”Fair Pen” kan gi dem mot til å møte ledere i samfunnet som de frykter, troen på at korrupsjon kan bekjempes sakte men sikkert gjennom en fri presse, samarbeidsevner og ikke minst kan avisprosjektet trene opp evnen til kildekrtikk og selvstendig tenkning.
Denne kvinnen mistet sønnen sin i et krokodilleangrep for noen
måneder siden. Hun har meninger om hva som bør gjøres med
krokodilleproblemet.

Miriam HagenMin gode venninnne Lisa fra Amerika har vært på besøk i noen
uker. Hun har vært med å veilede studentene både i engelsk og
journalistikk. Hun jobber også som frivillig her i Uganda, men
har hatt skoleferie de siste ukene.


Elevene intervjuer naboer i Kakoni om ulovlig fisking.


Elever på turistkontoret.