Sunday, 17 June 2012

Kvinne drept av krokodille
Det var her kvinnen ble angrepet av en krokodille.
Krokodillene i Lake Edward har nå krevd krevd sitt fjerde offer fra innbyggerne her i Katwe. Siden september 2009 har en 12 år gammel gutt, 13 år gammel jente, 15 år gammel gutt og nå en voksen kvinne blitt drept av rovdyret. I tillegg har to mennesker blitt skadet i krokodilleangrep. Angrepene har skjedd når folk har hentet vann, vasket klær og badet i innsjøen.

Grunnen til at folk fortsatt går til innsjøen for å få vann, er at det kommunale vannsystemet er veldig uforutsigbart og kranene er mange ganger tomme. Vannkvaliteten er dessuten svært dårlig.

Miriam deltok på et møte hos Ministry of Water and Environment i Kampala i forrige uke, og de forklarte at de var klar over situasjonen, men at vannanlegget i Katwe er overproporsjonert i forhold til antall innbyggere og at det derfor vil koste mye å renovere det gjennomrustede anlegget. Det er i planene å bygge et nytt anlegg her i Katwe, men det vil fortsatt ta noe tid. Det er mye usikkerhet og frustrasjon blant folk i Katwe i forhold til hva Town Council gjør med denne situasjonen og hvordan vedlikeholdspengene brukes.


Krokodilleburet i Kakoni skal gjøre det trygt å hente vann.
USAID og Uganda Wildlife Authority har sponset et "krokodillebur" i Kakoni. Dette fungerer som et 2 ganger 2 meter stort bur i vannet med en trang port på land, der krokodiller ikke kan trenge inn og folk derfor kan være trygge når de henter vann. Buret er akkurat satt opp, og vi er spente på å se om folk forstår verdien av dette, og om de er villige til å bryte gamle vaner. Dersom det blir en suksess, vil lignende bur bli satt opp i andre landsbyer her i Katwe.

Vi opplever at selv om folk har ville dyr rundt seg, så er kunnskapen om hvordan dyrene lever relativt lav. Like etter at kvinnen ble angrepet og drept 5. Juni, sto hundrevis av mennesker helt i vannkanten for å vente på at krokodillen skulle komme til overflaten igjen med kroppen. Vi spurte en kommunalt ansatt som var ansvarlig på stedet om det virkelig var trygt at folk sto så nært vannet. Han mente at krokodiller ikke angrep når det var mange folk og dermed mye støy. Vi mistenker at folk ikke forstår hvor raskt krokodiller angriper, og vi har derfor kjøpt noen naturfilmer om dyrene her i området som vi skal vise på storskjerm.

Anne Maria og Miriam

Hundrevis av mennesker samlet seg ved Lake Edward etter at en kvinne ble angrepet og drept 5. Juni.

No comments: