Tuesday, 4 December 2012

500 markerte World HIV/AIDS day


Etter en måneds intens planlegging var det klart for markeringen av den internasjonale HIV/AIDS-dagen her i Katwe 1. desember. Dette er mitt FK-prosjekt, og det begynte med et initiativ fra en mediegruppe her i Katwe som ville lage filmer for å bekjempe denne sykdommen. Jeg har også fått en lokal popgruppe til å lage og spille inn en sang om viktigheten av å bruke kondom, samt at kvinnegruoppen Kanyiginya women og KKATYTAP har laget dramastykker om temaet.

Teamet fra Kagando hospital stakk folk i fingeren,
klemte blodet på en strips, og i løpet av få minutter
visste de om personen har HIV eller ikke.

Dagen begynte med at et team fra Kagando hospital tilbød gratis HIV-tester. 91 personer ble testet og av dem var 6 personer HIV positive. En tung beskjed å få for disse, men det var et team som tok seg av veiledning, medisinering og samtaler med dem.

En av de ansatt i helseteamet tok opp en
strips som var HIV positiv og en som var
negativ for å vise meg hvordan testen utføres.
. Den med to streker er HIV positiv.
For de fleste ble det en veldig god opplevelse, og det var veldig sterkt å se hvor redde mange var for å gå å teste seg. Man kan bare tenke seg den lettelsen de følte etter å ha testet negativt, og jeg fikk en stor og god klem av en kamerat som endelig turde å teste seg for første gang.
 
 

Nordlys Media hadde en filmpremiere
med en lokalt produsert film.
Etter testingen var det et kveldsarrangement med filmpremiere fra mediegruppa "Nordlys media", som har fått et videokamera og en datamaskin over FK-budsjettet. Filmen var veldig lokal og godt redigert, så den ble en suksess.
 
"Condition" delte ut kondomer mens de sang den nyinnspilte
sangen "Uliriza".
 
 
 
 
Også popgruppa "Condition" med sangen "Uliriza" fikk gode tilbakemeldinger da de sang om viktigheten av å bruke kondomer samtidig som de delte ut 1200 kondomer. Også dramastykker og informasjonsforedrag fra helsepersonell ble tatt godt imot.

Det var riktignok noen store frustrasjoner i forhold til misforståelser av programmet. Afrikanere er ikke så vandt med klokkeslett og punktlighet, og selv om hele planleggingsgruppen hadde hatt programmet skriftlig i over to uker, så innrømte de at de egentlig ikke hadde sett så nøye på det. De gikk bare ut i fra at det var slik det alltid er her. Dette resulterte i en del praktiske problemer, men det ble løst på en god måte av "Master of ceremony" John Bosco.

Også den økonomiske siden var en utfordring, da mange prøver å melke mest mulig penger ut av et arrangement som blir holdt av en hvit person. Det er liten forståelse for at også vi har grenser for hvor mye vi kan betale. Dette er utfordringen med å stå så sentralt i gjennomføringen av et stort program som er i en totalt annerledes kultur enn man er vant med. Det er kanskje dømt til å bli noen skjær i sjøen?

Dagen ble avsluttet med en lysseremoni ledet av Henry Kabiriri der vi mintes alle vi har mistet på grunn av HIV/AIDS. Dette ble en sterk seremoni for flere av dem som har mistet sine nærmeste.
 
Miriam Hagen
 
Minneseremonien ble sterk fordi mange har mistet nær familie og venner.
 
Ungdomsgruppa KKAYOTAP opptrådte med drama og tradisjonell dans.

Også kvinnegruppa Kanyiginya women opptrådte med drama og tradisjonell dans.

Dansegleden er alltid stor her i Uganda.

Barna koste seg med å danse på scenen mens helseteamet utførte HIV-testing. Scenen var imidlertid ikke noen suksess på kvelden, da de fleste gruppene foretrakk å opptre på bakken fordi de var vant med det.

Vind ga oss store utfordringer og vi måtte stå og holde i stengene i ca en time før vi hadde fått tak i store steiner som vi kunne fortøye teltstengene i.
Vi hadde et stort lydanlegg, men det fungerte bare middels bra fordi han vi leide det av hadde leid bort halve anlegget til et annet arrangement for å tjene mer penger.
 

Monday, 3 December 2012

Livreddende ovner!

Slik ser et vanlig kjøkken i landsbyer i Uganda ut. Mye røyk og lite lufting.
Som en del av hygieneprosjektet har 10 pilotfamilier tatt del i prosjektet for å forbedre sin hygienesituasjon i hjemmet. Det er ikke bare på skolen hygiene er en utfordring. Som en slags gave for å ha deltatt i prosjektet har vi gitt nye ovner og tip taps til de 10 familiene.

Som kvinne og mor i Uganda, er rollen din ofte å være hjemme med barna og lage mat osv. Kjøkkenene her i Uganda er mildt sagt en del annerledes enn de vi har hjemme i Norge. Kvinnene her sitter ofte i helt tette jordhytter og lager mat, og det er ofte fullt av røyk i hytta. Som vi vet, er røyk farlig, og ved å sitte inne i en hytte uten lufting, full av røyk flere timer om dagen får mange av kvinnene her problemer. Mange utvikler luftveisproblemer, strupe- og lungekreft.

Her er jeg med en av kvinnene som fikk ny ovn.
Kvinnene tok med 10 mursteiner hver, mens vi sponset arbeidskraften og sementblandingen.
Sementblandingen.
For å lage ovnene billigst mulig brukte vi først gjørme til å feste mursteinene. Deretter tok vi et lag med sementblandingen utenpå som består av sand, limestone, sement og vann. Mureren jobbet frivillig slik at vi fikk mest mulig ut av pengene vi hadde til dette. Det skal sies at det ikke er lett å finne frivillig arbeidskraft i Uganda og vår murer stod på i flere dager for å bygge disse, så vi var veldig heldig. Etter at ovnene er ferdig må kvinnene helle på vann på ovnene hver morgen og kveld i 4 dager før de kan brukes, slik at sementen fester seg skikkelig.
Lager hull i veggen for å legge inn en pipe.


Legger på sement.
Disse nye ovnene vi bygget vil spare familiens forbruk av ved, i tillegg til at vi bygget piper der det var mulig slik at det vil bli mye mindre røyk inne i rommet når det lager mat.  Kvinnene jeg møtte ble kjempeglade for å få ovnene, og det var veldig interessant å møte de og lære hvordan de lever. Desverre hadde vi ikke nok penger til alle i Kyakitale village, men det virket som om mange fikk øynene opp for disse ovnene, og jeg håper flere vil spare og investere i disse.

Ovnen er ferdig.
Anne Maria.