Tuesday, 4 December 2012

500 markerte World HIV/AIDS day


Etter en måneds intens planlegging var det klart for markeringen av den internasjonale HIV/AIDS-dagen her i Katwe 1. desember. Dette er mitt FK-prosjekt, og det begynte med et initiativ fra en mediegruppe her i Katwe som ville lage filmer for å bekjempe denne sykdommen. Jeg har også fått en lokal popgruppe til å lage og spille inn en sang om viktigheten av å bruke kondom, samt at kvinnegruoppen Kanyiginya women og KKATYTAP har laget dramastykker om temaet.

Teamet fra Kagando hospital stakk folk i fingeren,
klemte blodet på en strips, og i løpet av få minutter
visste de om personen har HIV eller ikke.

Dagen begynte med at et team fra Kagando hospital tilbød gratis HIV-tester. 91 personer ble testet og av dem var 6 personer HIV positive. En tung beskjed å få for disse, men det var et team som tok seg av veiledning, medisinering og samtaler med dem.

En av de ansatt i helseteamet tok opp en
strips som var HIV positiv og en som var
negativ for å vise meg hvordan testen utføres.
. Den med to streker er HIV positiv.
For de fleste ble det en veldig god opplevelse, og det var veldig sterkt å se hvor redde mange var for å gå å teste seg. Man kan bare tenke seg den lettelsen de følte etter å ha testet negativt, og jeg fikk en stor og god klem av en kamerat som endelig turde å teste seg for første gang.
 
 

Nordlys Media hadde en filmpremiere
med en lokalt produsert film.
Etter testingen var det et kveldsarrangement med filmpremiere fra mediegruppa "Nordlys media", som har fått et videokamera og en datamaskin over FK-budsjettet. Filmen var veldig lokal og godt redigert, så den ble en suksess.
 
"Condition" delte ut kondomer mens de sang den nyinnspilte
sangen "Uliriza".
 
 
 
 
Også popgruppa "Condition" med sangen "Uliriza" fikk gode tilbakemeldinger da de sang om viktigheten av å bruke kondomer samtidig som de delte ut 1200 kondomer. Også dramastykker og informasjonsforedrag fra helsepersonell ble tatt godt imot.

Det var riktignok noen store frustrasjoner i forhold til misforståelser av programmet. Afrikanere er ikke så vandt med klokkeslett og punktlighet, og selv om hele planleggingsgruppen hadde hatt programmet skriftlig i over to uker, så innrømte de at de egentlig ikke hadde sett så nøye på det. De gikk bare ut i fra at det var slik det alltid er her. Dette resulterte i en del praktiske problemer, men det ble løst på en god måte av "Master of ceremony" John Bosco.

Også den økonomiske siden var en utfordring, da mange prøver å melke mest mulig penger ut av et arrangement som blir holdt av en hvit person. Det er liten forståelse for at også vi har grenser for hvor mye vi kan betale. Dette er utfordringen med å stå så sentralt i gjennomføringen av et stort program som er i en totalt annerledes kultur enn man er vant med. Det er kanskje dømt til å bli noen skjær i sjøen?

Dagen ble avsluttet med en lysseremoni ledet av Henry Kabiriri der vi mintes alle vi har mistet på grunn av HIV/AIDS. Dette ble en sterk seremoni for flere av dem som har mistet sine nærmeste.
 
Miriam Hagen
 
Minneseremonien ble sterk fordi mange har mistet nær familie og venner.
 
Ungdomsgruppa KKAYOTAP opptrådte med drama og tradisjonell dans.

Også kvinnegruppa Kanyiginya women opptrådte med drama og tradisjonell dans.

Dansegleden er alltid stor her i Uganda.

Barna koste seg med å danse på scenen mens helseteamet utførte HIV-testing. Scenen var imidlertid ikke noen suksess på kvelden, da de fleste gruppene foretrakk å opptre på bakken fordi de var vant med det.

Vind ga oss store utfordringer og vi måtte stå og holde i stengene i ca en time før vi hadde fått tak i store steiner som vi kunne fortøye teltstengene i.
Vi hadde et stort lydanlegg, men det fungerte bare middels bra fordi han vi leide det av hadde leid bort halve anlegget til et annet arrangement for å tjene mer penger.
 

No comments: